Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 1 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 2 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 3 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 4 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 5 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 6 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 7 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 8 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 9 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 10 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 11 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 12 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 13 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 14 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 15 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Foto 16 van 16
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten
Eengezinswoning verkocht in Asten

Halfvrijstaande woning met garage gelegen op een ruim perceel. De woning is gelegen in een mooie woonomgeving op korte afstand van de bossen, scholen, sportvoorzieningen etc.

De woning is gebouwd in 1965 en verkeert nog grotendeels in een oorspronkelijke toestand.

Alle voorzieningen zijn aanwezig maar zijn eenvoudig uitgevoerd.

Indeling
Begane grond
Hal, entree, bergkast, woonkamer met open keuken, doorgang naar de bijkeuken met daar de douchevoorziening en het toilet; hieraan grenst de serre en de garage.
De woonkamer en de keuken zijn voorzien van een tegelvloer. De beglazing is dubbel uitgevoerd.

De keuken is voorzien van een recht keukenblok met kookplaat en afzuigkap.

Eerste verdieping
Hier zijn drie slaapkamers en een overloop.

Verder een trapje naar de zolderverdieping met daarop de bergzolder.

Garage
De garage is voorzien van een tegelvloer; hier bevindt zich tevens de c.v. ketel.

Tuin
De woning ligt op een ruim perceel. Ofschoon het huisnummer Bergdijk aangeeft verloopt de toegang via de Kleine Bergdijk.

Bouwmogelijkheden
De (ver) bouwmogelijkheden moeten worden gezocht binnen het bestaande geldende bestemmingsplan. De beknopte versie is als bijlage bijgevoegd. Wij adviseren u om voor specifieke bouwwensen contact op te nemen met de gemeente Asten.


Algemeen/materiaalgebruik

- Dak hoofdbouw voorzien van asbesthoudende leien. De verzekeringsuitkering die de schade en het verwijderen van het dak dekt komt ten goede aan de koper;
- Beglazing deels dubbel uitgevoerd;
- Ligging op een goede woonlocatie in rustige wijk nabij scholen, sportvoorzieningen etc. centrum op korte afstand, A67 Venlo – Eindhoven etc.;Alle brochures worden met zorg samengesteld maar geven slechts een indicatie van hetgeen wordt aangeboden. Er kunnen derhalve dan ook geen rechten aan worden ontleend.
Van de koper zal na het sluiten van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel een bankgarantie worden gevraagd van 10% van de koopsom.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. vrijstaande, geschakelde en aaneengesloten woningen;
b. meergezinswoningen/gestapelde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld';
c. praktijkruimten ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' tot een oppervlakte van maximaal 50 m2 of de bestaande oppervlakte aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
d. bijgebouwen;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
15.2.2 Regels ter plaatse van het bouwvlak
a. Hoofdgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
c. Het aantal woningen per bouwperceel mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal woningen binnen dat bouwperceel op het tijdsitp van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'. Daar mogen woningen/wooneenheden gebouwd worden tot ten hoogste het genoemde aantal; woningsplitsing is niet toegestaan behoudens ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.
d. De voorgevel dient voor ten minste voor 70% in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd.
e. De voorgevelbreedte van de woning dient ten minste 5,00 meter te bedragen.
f. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,50 meter tenzij anders aangeduid.
g. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11,50 meter tenzij anders aangeduid.
h. Ter plaatse van Iepelaar 27 t/m 31 mogen vrijstaande dan wel twee aaneengesloten woningen gebouwd worden, waarbij vrijstaande woningen minimaal 2,50 meter uit de zijdelingse perceelsgrens zijn gelegen.
i. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - Loverbosch' mag in het bouwvlak ten hoogste 250 m² aan hoofd- en bijgebouwen gerealiseerd worden.
15.2.3 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'
a. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het vlak volledig worden bebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding:\
1. 'maximum bebouwd oppervlak' met waarde 60 m2, waar per hoofdgebouw niet meer dan 60 m2 aan bouwwerken tot maximaal 50% van het bij de woning behorende vlak mag worden opgericht;
2. 'maximum bebouwd oppervlak' met waarde 90 m2, waar per hoofdgebouw niet meer dan 90 m2 aan bouwwerken tot maximaal 50% van het bij de woning behorende vlak mag worden opgericht;
3. 'maximum bebouwd oppervlak' met waarde 120 m2, waar per hoofdgebouw niet meer dan 120 m2 aan bouwwerken tot maximaal 50% van het bij de woning behorende vlak mag worden opgericht.
c. De goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3,25 meter tenzij anders aangeduid.
d. Bijgebouwen mogen worden afgedekt met een kap mits de bouwhoogte van het bijgebouw niet meer bedraagt dan 5,50 meter tenzij anders aangeduid.
e. Brandgangen dienen vrij te blijven van bebouwing tot een minimale breedte van 1,20 meter.
15.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
a. a. Het bouwvlak c.q. de voorgevelrooilijn mag niet door bebouwing worden overschreden, met uitzondering van overschrijding ten behoeve van:
1. de bouw van erkers en balkons, mits:\
 de breedte maximaal 40% van de naar de weg gekeerde grens van het bouwvlak bedraagt;
 de diepte van de erker niet meer dan 1,00 meter bedraagt;
 de hoogte van de erker maximaal de hoogte van de begane grondlaag bedraagt;
 de afstand tot de bestemming Verkeer of Groen niet minder dan 3,00 meter bedraagt;
2. luifels boven de voordeur mits:
 de breedte maximaal 150% van de breedte van de voordeur bedraagt;
 de diepte niet meer bedraagt dan 1,00 m;
 de afstand tot de bestemming Verkeer niet minder dan 3.00 meter bedraagt;
3. de bouw van één carport, met dien verstande dat:
 de carport minimaal 1,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen;
 de oppervlakte max. 25 m² buiten het bouwvlak en aanduiding 'bijgebouwen' bedraagt;
 indien de carport is gelegen op de hoek van een hoekperceel de afstand tot de bestemming verkeersdoeleinden minimaal 2,00 meter bedraagt.
b. Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3,25 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte niet meer dan 1,00 meter mag bedragen of niet meer dan 2,00 meter indien:
1. gelegen minimaal 1,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw, uitgezonderd bij de hoek van hoekpercelen, waarvoor geldt minimaal 3,00 meter achter de voorgevel en 45 graden uit de hoek van de achterliggende woning en;
2. gelegen minimaal 1,00 meter uit de bestemming Verkeer of Groen.
c. Aan de van de weg afgekeerde zijde (achterzijde) van het bouwvlak mag een dakterras opgericht worden, mits:
1. het dakterras gerealiseerd wordt op een bijgebouw;
2. de breedte niet meer bedraagt dan de breedte van het hoofdgebouw;
3. de hoogte van de afscheiding maximaal 1,20 meter boven de goothoogte van het bijgebouw bedraagt;
4. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
d. Daar waar bij een hoofdgebouw geen aanduiding 'bijgebouwen' is aangegeven mag aan de achtergevel van de woning een luifel/overkapping aangebracht worden met een maximale diepte van 2,5 meter.